Mbështetur nga Konrad Adenauer Stiftung
AL / EN

Çermë-Sektor

blank
Emri Çermë-Sektor
Vendndodhja: Çermë, Lushnjë

Fshat i Lushnjës që konsiderohej si sektor i Ndërmarrjes Bujqësore “29 Nëntori” dhe shërbente si bazë për internimin e familjeve që jetonin në baraka dhe punonin në bujqësi duke qenë të detyruara të paraqiteshin në apel.