Mbështetur nga Konrad Adenauer Stiftung
AL / EN

Kampi i Urës Vajgurore

blank
Emri Kampi i Urës Vajgurore
Vendndodhja: Ura Vajgurore
Viti i Ndërtimit: 1952
Viti i Mbylljes: 1953
Burimi i Informacionit: Kastriot Dervishi

Në këtë kamp punohej për ndërtimin e aeroportit të Kuçovës. Nga nëntori 1952 deri në mars 1953, të dënuarve të Kampit Nr.1 iu bashkuan ata të Kampit nr.2 të cilët formuan një grup prej rreth 1020 të burgosurish që kryenin punë shumë të rënda për ndërtimin e fushës së aviacionit. Në fillim në vitin 1953 këtu punonin 1.150 të burgosur. Llogariteshin 48 të sëmurë, ndërsa ishin realizuar 204.625 ditë pune.

Të Burgosurit: