Mbështetur nga Konrad Adenauer Stiftung
AL / EN

Kampe të hapura

19 posts

(1954-1990) Me mbylljen e kampeve me tela me gjemba, fshatrat e Lushnjës dhe Fierit u kthyen në qendrat kryesore të internimeve.

Në vitet 1962-1963 në rrethin e Lushnjës kishte mbi 1200 persona të internuar dhe afërsisht po aq në rrethin e Fierit.Të internuarit jetonin në baraka të improvizuara dhe punonin në bujqësi, tashmë jo më të rrethuar.

Megjithatë një rrethim i padukshëm i qarkonte pa pushim. Ata paraqiteshin tri herë në ditë në apel dhe nuk mund të largoheshin nga vendi i internimit pa lejë.
Shumica e vendimeve për internime dhe dëbime kishin arsye politike dhe nga kjo arsye, prirja për arratisje ishte kryesorja. Familjeve të armiqve të përjetshëm: Biçaku, Mirakaj, Pervizi, Kupi, Dosti, Dema, Dine, etj., iu ripërtërihej vazhdimisht dënimi dhe shumë prej tyre kaluan në internim mbi 40 vjet. Klora Mirakaj Merlika ishte 10 vjeç kur shkoi në internim dhe gjyshe kur doli prej andej.

Harta e Shqipërisë u shenjua me qindra vende të reja internimi. Fshatrat ku janë internuar armiqtë e pushtetit, janë shumë më tepër sesa njeh një shqiptar mesatar.

blank
Read More

Sulzotaj

Fshat i Lushnjës, sektor i fermës bujqësore “29 Nëntori” ku, bashkë me 10 sektorë të tjerë të kësaj…
blank
Read More

Zhamë

Një nga 11 sektorët e fermës bujqësore “29 Nëntori”, Lushnjë, ku u vendosën të internuarit e kampit të…
blank
Read More

Dushk

Një nga 11 sektorët e fermës bujqësore “29 Nëntori” të Lushnjës, ku u shpërndanë të internuarit pas mbylljes…
blank
Read More

Rrapëz

Fshat i Lushnjës i kthyer në qendër internimi pasi u prishën kampet e rrethuara me tela me gjemba.…
blank
Read More

Kryekuq

Fshat i Lushnjës, ku, pas prishjes së kampeve me tela me gjemba, u vendosën disa familje të internuarish,…
blank
Read More

Çermë-Kamp

Në këtë fshat del në sipërfaqe fjala drithëruese “kamp” e kamufluar në fshatrat fqinjë nën termin “sektor”, që…
blank
Read More

Çermë-Sektor

Fshat i Lushnjës që konsiderohej si sektor i Ndërmarrjes Bujqësore “29 Nëntori” dhe shërbente si bazë për internimin…
blank
Read More

Grabian

Vend internimi që kamuflohej si sektor i ndërmarrjes bujqësore të Lushnjës me emërtimin Grabian-Sektor. Një nga vendet në…
blank
Read More

Gradishtë

Një nga fshatrat e Lushnjës, ku pati një përqendrim të lartë të familjeve të internuara, pas mbylljes së…
blank
Read More

Kampi i Gjazës

Zona të ndryshme rreth Lushnjës, që u përdorën për internime, u emërtuan si sektorë të ndërmarrjes bujqësore. “Sektori-Gjazë” ishte…